Siężyw

Siężyw

Terapeuta żywienia. Terapeuta oddechu.

Gaps, Carnivore, Fasting Coach.

Choroby neurologiczne, metaboliczne, autyzm, ADHD, odkleszczowe, wybiórczość pokarmowa, astma, bezdech senny

Wspieram za: 8 zł

espresso

Wspieram za: 8 zł

Wspieram za: 15 zł

cappuccino

Wspieram za: 15 zł

Wspieram za: 25 zł

cafe latte

Wspieram za: 25 zł

Wspieram za:

Dowolna kwota

Siężyw

Siężyw

Terapeuta żywienia. Terapeuta oddechu.

Gaps, Carnivore, Fasting Coach.

Choroby neurologiczne, metaboliczne, autyzm, ADHD, odkleszczowe, wybiórczość pokarmowa, astma, bezdech senny