Zasady społeczności buycoffee.to

Nasza platforma powstała z myślą o ludziach, którzy wnoszą wartość do polskiego internetu. O tych, którzy inspirują, uczą, dzielą się swoją pasją i tworzą rzeczy, które sprawiają, że świat staje się lepszy.

Nasza misja jest prosta: wspieramy wartościową twórczość.

Dlaczego?

Ponieważ wierzymy, że Twórcy są sercem naszej społeczności. To oni przekształcają buycoffee.to w platformę, na której mogą z łatwością uzyskiwać wsparcie dla swoich niesamowitych projektów, idei i społeczności. buycoffee.to to nie tylko miejsce, gdzie możesz wesprzeć swojego ulubionego twórcę. To miejsce, które celebruje kulturę wdzięczności.

Wierzymy, że wdzięczność jest siłą, która napędza naszą społeczność. Dlatego chcemy tworzyć warunki, które sprzyjają wymianie pozytywnych emocji, doświadczeń, wiedzy i wsparcia.

Jednocześnie jesteśmy świadomi, że skomplikowane procedury czy techniczny żargon mogą zniechęcić niektóre osoby do czytania długich dokumentów. Dlatego podjęliśmy wysiłek, aby nasze Zasady społeczności były jak najbardziej przejrzyste i zrozumiałe. Pragniemy, aby każdy - niezależnie od poziomu znajomości technologii czy zagadnień prawnych - mógł swobodnie i bezpiecznie korzystać z naszej platformy.

Zanim przejdziemy dalej, musisz wiedzieć, że buycoffee.to to firma, która została zbudowana od zera przez pasjonatów internetowej twórczości. Wszystko, co tu widzisz, jest wynikiem ciężkiej pracy, poświęcenia i zaangażowania. Przestrzeganie Zasad społeczności jest najlepszym sposobem na to, by to docenić.

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią Twojej twórczej podróży.

1. Wprowadzenie

Zasady społeczności istnieją po to, aby zapewnić jasne i przejrzyste wytyczne, które pomogą nam tworzyć bezpieczną, gościnną i produktywną społeczność. W skład tych zasad wchodzą przepisy i wytyczne dotyczące rejestracji i weryfikacji Twórców, polityka publikacji linków prowadzących do profilu, lista zabronionych działań oraz procedury zgłaszania użytkowników i reagowania na takie zgłoszenia. Obejmują one również naszą politykę zwrotów oraz działania, które podejmujemy w celu przeciwdziałania oszustwom.

Wierzymy, że te zasady są korzystne dla każdej osoby korzystającej z naszej platformy. Dla Wspierających, zapewniają one bezpieczeństwo, dając środki do reagowania na nieodpowiednie zachowanie. Twórcy zyskują jasne i przejrzyste wytyczne dotyczące tego, co jest dozwolone na platformie, a co może prowadzić do zablokowania lub usunięcia konta. Dla buycoffee.to, te zasady umożliwiają efektywne regulowanie zachowań użytkowników na naszej platformie i poza nią, co pomaga w utrzymaniu zdrowej i twórczej atmosfery.

Przestrzeganie tych zasad jest ważne dla nas wszystkich. W ten sposób możemy razem tworzyć społeczność, która promuje i celebruje twórczość, dzięki której nasz świat staje się lepszy. Zapraszamy Was do zapoznania się z nimi i wspólnego działania na rzecz twórczego internetu.

2. Zasady i wytyczne społecznościowe

Przed przystąpieniem do korzystania z buycoffee.to, ważne jest zrozumienie kluczowych zasad dotyczących posiadania konta Twórcy. Konto Twórcy na buycoffee.to może założyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Dodatkowo, konta mogą być założone również przez fundacje, firmy i stowarzyszenia. Po rejestracji, wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj konta (osoba fizyczna lub Firma/organizacja) oraz podać dodatkowe dane takie jak Twoje dane, dane organizacji, którą reprezentujesz czy beneficjentów rzeczywistych. O konieczności podania tych informacji zostaniesz poproszony podczas wypełniania formularza.

Pamiętaj również, że jako użytkownik jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane na Twoim koncie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest naszym priorytetem, ale również Twoją odpowiedzialnością. Zawsze pamiętaj, aby zachować swoje hasło w tajemnicy i nigdy nie udostępniać go nikomu.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o nieautoryzowane korzystanie z Twojego konta, natychmiast zgłoś to do naszego zespołu obsługi klienta.

2.1 Zasady rejestracji i weryfikacji Twórców

Aby móc gromadzić środki na buycoffee.to, konieczne jest posiadanie konta. Konto można założyć niezależnie, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie internetowej. Proces ten jest dobrowolny, a samo założenie Konta nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Po utworzeniu Konta, niezbędne jest jego aktywowanie poprzez link wysłany na podany podczas rejestracji adres e-mail. Po aktywacji Konta, musisz wypełnić formularz z danymi osobowymi, co pozwoli Ci rozpocząć gromadzenie środków na buycoffee.to.

Dopiero od momentu otrzymania pierwszej wpłaty pobieramy 10% prowizji od zebranych środków, na którą składa się 7,5% opłaty serwisowej oraz 2,5% kosztu transakcyjnego. Oznacza to, że na Twoje konto bankowe trafia 90% otrzymanego wsparcia.

Jeżeli na Twoim koncie nie pojawiła się żadna kawa, nie musisz się martwić o koszty - nie zostaniesz obciążony żadną opłatą.

Szczegółowe zasady rejestracji konta Twórcy oraz weryfikacji tożsamości Twórcy określone są w Zasadach Rejestracji Twórców w buycoffee.to. dostępnych pod adresem: buycoffee.to/rules/registration

2.2 Polityka publikacji linków

Po utworzeniu konta na buycoffee.to, dysponujesz 30-dniowym okresem na dokonanie weryfikacji. W tym czasie jesteś uprawniony do korzystania z naszej platformy, zbierania środków i udostępniania linku do swojego profilu.

Link do Twojego profilu na buycoffee.to jest Twoim osobistym narzędziem, dzięki któremu społeczność może finansowo wspierać twórczość. Możesz go udostępnić w swoich mediach społecznościowych oraz wszędzie tam, gdzie dostarczasz wartości dla swoich obserwatorów.

Pamiętaj, że link do Twojego profilu to Twoja wizytówka w świecie buycoffee.to - dzięki niemu obserwatorzy mogą łatwo dotrzeć do Twojego profilu i wesprzeć Cię, czerpiąc radość z Twojej twórczości. Zachęcamy do aktywnego dzielenia się nim i włączania go w swoje komunikaty, aby jak najwięcej osób mogło wesprzeć i docenić Twoją pracę.

Uważaj, aby linku do buycoffee.to nie umieszczać w serwisach, których działalność jest niezgodna z prawem, regulaminem, polityką prywatności lub zasadami społeczności buycoffee.to, włączając (ale nie ograniczając do) - serwisów erotycznych, serwisów promujących nienawiść wobec grup etnicznych, rasowych, seksualnych czy narodowych, serwisów związanych z branżami budzącymi wysokie ryzyko ze względu na zagrożenie praniem brudnych pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. Takie sytuacje będą skutkowały podjęciem działań wyjaśniających, prowadzących do zablokowania konta lub do jego usunięcia.

Do grupy wysokiego ryzyka należą ci użytkownicy, których wysoce dotyczą czynniki ryzyka, a wśród nich m.in. Użytkownicy:

 • pochodzący z państw trzecich wysokiego ryzyka, lub z takimi państwami są powiązane w inny sposób,

 • których Działalność związana jest z następującymi branżami jak:

  1. handel złomem,

  2. komisy samochodowe,

  3. kantory wymiany walut,

  4. lombardy,

  5. handel paliwami,

  6. handel materiałami opałowymi,

  7. handel towarami luksusowymi,

  8. kasyna gry,

  9. organizacja gier losowych i zręcznościowych,

  10. usługi doradcze (konsultingowe),

  11. przekazy pieniężne,

  12. handel nieruchomościami,

  13. handel bronią i sprzętem wojskowym,

  14. kluby nocne,

  15. działalności z siedzibą w rajach podatkowych,

  16. handel łatwo zbywalnymi towarami,

  17. ożywiona działalność importowo-eksportowa,

  18. podmioty ustawowo zwolnione z podatku dochodowego,

  19. nieuregulowane instytucje charytatywne i inne organizacje non-profit,

  20. obrót wirtualną walutą.

Jeśli podczas weryfikacji bądź analizy ryzyka nasz specjalista nie będzie mógł odnaleźć miejsca, gdzie opublikowany jest link do buycoffee.to- ma prawo zgłosić się do Twórcy z prośbą o udostępnienie takiej informacji, a próba ukrycia tej informacji może skutkować zablokowaniem konta.

2.3 Zabronione działania

W buycoffee.to dążymy do stworzenia przyjaznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Oczekujemy od każdego odpowiedzialnego zachowania i współtworzenia przyjaznej przestrzeni. Jeśli chcesz być częścią naszej społeczności, miej na uwadze poniższe zasady panujące na platformie buycoffee.to.

Przestrzegaj prawa: Nie naruszaj przepisów, praw innych osób oraz obowiązującego regulaminu buycoffee.to. Nie publikuj treści, które służą prowadzeniu lub mogą zachęcać do prowadzenia działań zakazanych przez prawo, np. oszustwa, nawołujące do aktów terroryzmu, propagujących metody i praktyki działania totalitaryzmu, nazizmu, faszyzmu lub komunizmu. Zabronione są działania naruszające jakiekolwiek prawa lub dobra osobiste.

Bądź uczciwy: Nie publikuj informacji, które są fałszywe lub wprowadzają w błąd, nawet jeśli nie stanowią przestępstwa.

Szanuj innych: Zabronione są działania (w tym publikowanie treści o takim charakterze) obraźliwe, nękające, zniesławiające, nawołujące do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, szowinistyczne, mizoginistyczne, dyskryminujące, pochwalające przemoc lub dyskryminację na jakimkolwiek tle, obsceniczne, bluźniercze, czy naruszające prywatność innej osoby. Publikowane przez Ciebie treści nie mogą być wulgarne, znieważające czy zniesławiające lub zachęcać do podejmowania działań niebezpiecznych dla innych.

Szanuj prywatność: Używaj informacji o innych użytkownikach, które otrzymujesz przez buycoffee.to, tylko w celach związanych z platformą. Nie wykorzystuj tych informacji w sposób, który mógłby narazić Wspierającego na szkodę.

2.4 Procedura zgłaszania niedozwolonych treści

Każda osoba korzystająca z naszego Serwisu jest uprawniona do zgłoszenia publikowanych przez Ciebie treści lub materiałów (dalej: „Materiały”) mogących naruszać Regulamin lub Zasady społeczności.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

a) e-mailowo na adres: info@buycoffee.to,

Zgłoszenie Materiału powinno zawierać następujące informacje:

a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dany Materiał stanowi nielegalną treść,

b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Materiału, stosownie do rodzaju Materiału i funkcjonalności Serwisu,

c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Zgłaszającego, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,

d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Zgłaszającego, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy Zgłaszającemu potwierdzenie jego otrzymania na wskazany przez niego adres e-mail.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera elementów wskazanych powyżej lub zawiera błędy, możemy zwrócić się do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. prośby. W przypadku, gdy Zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawy zgłoszenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, możemy pozostawić zgłoszenie bez rozpoznania.

Spółka weryfikuje zgłoszony Materiał w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. W ramach czynności weryfikacyjnych, jeśli będzie to konieczne, poprosimy zgłaszającego o przesłanie niezbędnych dodatkowych informacji lub dokumentów. Do czasu rozpoznania zgłoszenia możemy zablokować widoczność Materiałów.

Po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia nasz zespół:

a) usuwa Materiał naruszający Regulamin lub Zasady społeczności,

b) przywraca Materiał nienaruszający zasad wynikających z ww. regulacji (jeśli jego widoczność została zablokowana na etapie weryfikacji Zgłoszenia),

podając uzasadnienie naszej decyzji.

W przypadku usunięcia Materiału niezwłocznie powiadamiamy o tym zarówno Zgłaszającego, jak i użytkownika, który opublikował usunięty Materiał, podając uzasadnienie naszej decyzji.

Użytkownik, którego Materiał został usunięty lub Zgłaszający, jeżeli odmówimy usunięcia zgłoszonego Materiału, mogą złożyć odwołanie od naszej decyzji.

Uzasadnienie naszej decyzji zawsze obejmuje:

a) wskazanie czy decyzja obejmuje usunięcie Materiału, zablokowanie jego widoczności, depozycjonowanie albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie lub Zasadach społeczności, w odniesieniu do tych Materiałów oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania,

b) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z naszej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość Zgłaszającego,

c) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację czy decyzję podjęto w odniesieniu do Materiałów wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi,

d) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Materiałów, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Materiały za niedozwolone;

e) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub Zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.

Odwołanie można złożyć w następujący sposób:

a) e-mailowo – na adres: info@buycoffee.to,

b) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres naszej siedziby.

Odwołanie powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko lub nazwę odwołującego się,

b) dane kontaktowe (adres e-mail, adres korespondencyjny),

c) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego się nasza decyzja jest błędna i powinna zostać zmieniona.

Nasz zespół niezwłocznie potwierdza otrzymanie odwołania poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez odwołującego się adres e-mail.

Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przez upoważniony zespół (czynności te nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, bez udziału człowieka).

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery na platformie. Każde zgłoszenie jest przez nas traktowane poważnie i szczegółowo analizowane.

2.5 Postępowanie w sprawach zgłoszeń użytkowników

Po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego naruszenia zasad regulaminu lub prawa przez jednego z użytkowników w zakresie niezwiązanym z publikowanymi przez niego Materiałami, nasz zespół przystępuje do analizy zgłoszenia i podejmowania odpowiednich działań.

W ciągu 14 dni od wysłania prawidłowego i pełnego zgłoszenia nasz zespół dokładnie przeanalizuje sytuację, biorąc pod uwagę dostarczone dowody i kontekst sprawy.

W ramach postępowania, możemy skontaktować się z obiema stronami konfliktu, jak również z innymi użytkownikami, którzy mogą dostarczyć istotne informacje do sprawy.

Po dokładnej analizie zgłoszenia, podejmujemy decyzję o ewentualnych działaniach. Te mogą obejmować:

 • Wysłanie ostrzeżenia do użytkownika naruszającego zasady,

 • Tymczasowe zawieszenie konta,

 • Trwałe usunięcie konta z platformy.

Każde zgłoszenie jest przez nas traktowane indywidualnie i z należytą starannością, dlatego o rodzaju podjętych działań będziemy informować bezpośrednio poprzez wiadomości mailowe.

3. Polityka zwrotów

Procedura zwrotów środków do Wspierających następuje w sytuacji, kiedy Twórca nie dokona weryfikacji swojego konta przez 30 dni od jego aktywacji. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, po upływie maksymalnie 60 dni, środki trafiają do Wspierających, a konto użytkownika zostaje zablokowane.

Zwrot środków może również dotyczyć sytuacji jednorazowych takich jak złamanie regulaminu przez jedną ze stron. W takiej sytuacji buycoffee.to zobowiązuje się do zwrócenia środków na konto Wspierającego.

3.1 Procedura zwrotów

W przypadku pierwszej sytuacji, spowodowanej brakiem weryfikacji konta, zwrot nastąpi w ciągu maksymalnie 90 dni od daty rejestracji konta Twórcy, który nie zweryfikował swojej tożsamości, a Twórca ten zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

W przypadku sytuacji wyjątkowych, kiedy zwrot dotyczy pojedynczych transakcji, konieczne będzie podanie powodów i okoliczności, które uzasadniają zwrot. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje:

 • Nazwa konta Twórcy

 • Tytuł transakcji której ma dotyczyć zwrot (tytuł zaczynający się od TR-XXXXXXX)

 • Adres e-mail, z którego dokonano transakcji

 • Szczegółowe okoliczności sytuacji, która powoduje żądanie zwrotu środków.

 • Dowody na łamanie regulaminu przez jedną ze stron

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy info@buycoffee.to. Jeżeli wszystkie niezbędne informacje zostaną uwzględnione w zgłoszeniu, buycoffee.to rozpatrzy je w ciągu 14 dni.

3.2 Warunki zwrotów

Jeżeli wniosek o zwrot środków zostanie pomyślnie rozpatrzony, dokonamy zwrotu środków na konto Wspierającego w ciągu 7 dni. Pamiętaj jednak, że z uwagi na już poniesione koszty procesowania transakcji, buycoffee.to zwórci 90% kwoty wsparcia. Pozostałe 10% pokrywa koszty prowizji.

4. Przeciwdziałanie oszustwom

W buycoffee.to troszczymy się o Twórców i wspieramy twórczość w internecie. Bezpieczeństwo i uczciwość są dla nas najważniejsze. Oszustwa zagrażają naszej społeczności, niszczą zaufanie i mogą prowadzić do utraty cennych zasobów. Dlatego kluczowe jest, abyśmy byli świadomi potencjalnych zagrożeń i działali odpowiedzialnie. Poniżej przedstawiamy definicję oszustwa oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą Ci chronić się przed oszustwami na buycoffee.to.

Definicja oszustwa:

Oszustwo to celowe działanie, mające na celu wprowadzenie kogoś w błąd, wyłudzenie lub uzyskanie nieuczciwej korzyści kosztem innych osób. Na platformie buycoffee.to oszustwo może przyjmować różne formy, takie jak fałszywe przedstawianie twórczości, niewłaściwe wykorzystanie środków finansowych czy próby kradzieży tożsamości.

4.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zalecamy każdemu użytkownikowi, aby przed decyzją o wsparciu finansowym, dokładnie sprawdził autentyczność profilu Twórcy. To oznacza, że warto zweryfikować informacje zawarte na profilu, poszukać informacji o Twórcy w mediach społecznościowych czy też poszukać dodatkowych informacji o Twórcy w sieci. Pamiętaj, aby nigdy nie udostępniać swoich danych finansowych poza platformą buycoffee.to i procesem zakupu kawy. Wszystkie transakcje, zarówno wpłaty, jak i wypłaty, powinny odbywać się wyłącznie poprzez naszą platformę. Taki proces gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i minimalizuje ryzyko potencjalnego oszustwa.

4.2 Jak zgłaszać podejrzenie oszustwa?

Jeśli natkniesz się na podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś to naszemu zespołowi. Możesz to zrobić, kontaktując się bezpośrednio z naszym zespołem wsparcia mailowo na adres info@buycoffee.to.

Zgłaszając oszustwo pamiętaj o dostarczeniu jak największej liczby szczegółów, abyśmy mogli szybko i skutecznie zareagować. Oto informacje, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu oszustwa:

 • Identyfikator Użytkownika/Profilu: Podaj nazwę użytkownika lub link do profilu osoby, której zgłoszenie dotyczy.

 • Szczegółowy opis sytuacji: Opisz dokładnie, co się wydarzyło. Im więcej szczegółów, tym łatwiej będzie nam zrozumieć problem. Dołącz informacje takie jak: co Cię zaniepokoiło, jakie działania podejrzane zauważyłeś, jakie konwersacje miały miejsce itp.

 • Dowody: Jeżeli posiadasz jakiekolwiek dowody oszustwa, takie jak e-maile, wiadomości, zrzuty ekranu itp., dołącz je do zgłoszenia.

 • Data i Czas: Podaj datę i czas, kiedy zauważyłeś podejrzane działania.

 • Twoje dane kontaktowe: W przypadku, gdybyśmy potrzebowali dodatkowych informacji, upewnij się, że podałeś swoje aktualne dane kontaktowe.

Po przedstawieniu podstawowych informacji, nasz zespół podejmuje dalsze kroki w celu procedowania zgłoszenia. Może to wiązać się z koniecznością udokumentowania procesu za pomocą dedykowanego formularza zgłoszeniowego lub przedstawienia bardziej szczegółowych okoliczności sprawy, takich jak miejsce, gdzie publikowany jest link do profilu Twórcy, korespondencja elektroniczna czy szczegółowy opis zajścia z zachowaniem anonimowości osoby zgłaszającej.

Pamiętaj, że traktujemy każde zgłoszenie bardzo poważnie i każdy przypadek jest dokładnie analizowany przez nasz zespół. Po przesłaniu zgłoszenia, będziemy Cię na bieżąco informować o postępach w jego rozpatrzeniu. Otrzymasz informację zwrotną o dalszych krokach w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.

W przypadku niepodania pełnych informacji na temat okoliczności zajścia oszustwa, nie będziemy w stanie zainicjować procesu rozpatrzenia wniosku.

4.3 Postępowanie w przypadku naruszeń zasad

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad buycoffee.to (niedotyczących publikacji niedozwolonych treści, które są szczegółowo opisane w pkt. 2.4), podejmujemy natychmiastowe i stanowcze kroki, aby chronić naszą społeczność i utrzymanie bezpieczeństwa na naszej platformie. Kroki podjęte przez buycoffee.to w sytuacji wykrycia oszustwa mogą obejmować:

 • Wysłanie ostrzeżenie do Twórcy z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają regulamin działania platformy

 • Czasowe lub stałe zawieszenie konta na buycoffee.to, co będzie skutkować brakiem możliwości zbierania oraz wypłacania środków z konta na buycoffee.to

 • Usunięcie konta z platformy

W sytuacji stwierdzenia oszustwa, buycoffee.to zobowiązuje się do zwrotu środków osobie Wspierającej. Należy jednak pamiętać, że kwota zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę prowizji.

5. Zmiany w zasadach społeczności

W buycoffee.to dbamy o ciągłe doskonalenie naszych zasad społeczności, aby lepiej sprostać Twoim potrzebom i wymaganiom. Poniżej znajdują się informacje dotyczące zmian w naszych zasadach:

Informacje o zmianach: Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w zasadach społeczności, będziemy Cię o tym informować w jasny i zrozumiały sposób. Powiadomienia o istotnych zmianach będą przekazywane za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomień na platformie.

Terminy zmian: Nowe zmiany w zasadach społeczności wejdą w życie w określonych terminach. Otrzymasz wcześniejsze powiadomienie o tych zmianach, abyś miał wystarczająco czasu na zapoznanie się z nimi i dostosowanie.

Twoja zgoda: Jeśli będziesz nadal korzystać z buycoffee.to po wprowadzeniu zmian, uznamy, że zgadzasz się na nowe zasady. Jeśli jednak nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami, możesz zakończyć korzystanie z naszej platformy bez żadnych opłat.

Twoje uwagi: Jeśli masz jakiekolwiek obiekcje wobec proponowanych zmian, masz prawo zgłosić sprzeciw przed ich wejściem w życie, kontaktując się z nami drogą mailową.

6. Kontakt z obsługą serwisu

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc! Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, nasz zespół obsługi klienta buycoffee.to jest dostępny.

Skontaktuj się z nami:

E-mail: Wyślij wiadomość bezpośrednio na adres info@buycoffee.to, podając wszystkie niezbędne informacje. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Social media: Możesz również napisać do nas wiadomość prywatną na Facebooku lub Instagramie. Znajdziesz nas pod nazwą @buycoffee.to.

Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz wsparcia. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci rozwiać wszelkie wątpliwości!

Napotkaliśmy problemy z aplikacją serwerową. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może być utrudnione.