mokowawpl

mokowawpl

Na co przeznaczone są wpłaty?

  1. zakup zdjęć (najważniejsze ze wszystkiego) - i tu już jest deficyt
  2. wydatki związane z it (problemów jest sporo)
  3. zakup książek i innych materiałów dot. Mokotowa
  4. faktyczna kawa


Przyłączysz się?

Wspieram za: 5 zł

espresso

Wspieram za: 5 zł

Wspieram za: 25 zł

cappuccino

Wspieram za: 25 zł

Wspieram za: 99 zł

cafe latte

Wspieram za: 99 zł

Wspieram za:

Dowolna kwota

mokowawpl

mokowawpl

Na co przeznaczone są wpłaty?

  1. zakup zdjęć (najważniejsze ze wszystkiego) - i tu już jest deficyt
  2. wydatki związane z it (problemów jest sporo)
  3. zakup książek i innych materiałów dot. Mokotowa
  4. faktyczna kawa


Przyłączysz się?